Conscious hunting on nature's terms. Read more at Fjallräven Online Store

METSÄSTYS

Usein kysyttyä

Miksi Fjällräven osallistuu metsästykseen?

Olemme valmistaneet metsästysvarusteita 70-luvulta lähtien. Ydintoimintaamme kuuluu yleinen ulkoilu, mutta kuten me sen näemme, metsästys liittyy elämiseen osana luontoa sekä luonnon kunnioittamiseen.

Mitä vastuullisella metsästyksellä tarkoitetaan?

Ruotsissa on pitkät metsästysperinteet ja metsästysetiikka, joka suojelee niin luontoa ja eläimiä kuin sitä ekosysteemiä, jonka ne yhdessä muodostavat. Vastuullinen metsästys, joka ylläpitää ja suojelee riistakantaa, tarjoaa myös mahdollisuuden valmistaa ja syödä hyvää ja terveellistä lähiruokaa, sekä opettaa lapsillemme kestävää elämäntapaa samalla luonnosta kaikin aistein nauttien.

Mitä trofeemetsästys tarkoittaa?

Trofeemetsästys on pikemminkin urheilulaji kuin osallistumista luonnon kiertokulkuun. Siinä keskitytään iäkkäisiin eläimiin ja niiden tappamiseen sarvien vuoksi. Fjällrävenille se on kutakuinkin metsästyksen vastakohta. 

Mikä tekee hyvän metsästäjän?

Metsästykseen liittyvä etiikka, kulttuuri, oikeudet ja velvollisuudet sekä lailliset näkökohdat ovat erilaisia eri maiden ja maanosien välillä. Ruotsissa täytyy läpäistä tiukka tutkinto, johon sisältyy teoreettisia ja käytännön kokeita turvallisuudesta, ampumisesta ja tietämyksestä.

Vastuulliseksi metsästäjäksi tullaan kuitenkin käytännön tilanteissa, tiedettäessä, että toiminta on hyvin vakavaa ja siinä pyritään aina täydelliseen laukaukseen, kunnioittavaan huolenpitoon, turvallisiin käytäntöihin ja hygieenisiin rutiineihin, kun huolehditaan eläimestä, lihasta ja nahasta. 

Eikö Fjällräveniä kiinnosta enemmän elävät eläimet, kuin kuolleet?

Kyllä. Ruotsissa suurin osa metsästyksestä on vuosisatojen ajan keskittynyt riistakannan ylläpitoon. Maasta 70 % on metsää, mutta sivilisaation laajentuessa ihmisten ja eläinten väliset yhteenotot lisääntyvät.

Ihmiskunta on levittäytynyt maataloudella, autoilulla ja harrastuksillaan alueille, jotka ennen olivat eläinten elinympäristöä. Ylläpitääksemme tasapainoa ja turvataksemme kaikkien lajien säilymisen – metsästys on työkalu, jolla voidaan hallita riistakantoja ja varmistaa, että ne pysyvät vahvoina ja terveinä. Alueilla, joilla metsästetään, on itse asiassa enemmän eläimiä kuin alueilla, joilla ei metsästetä

En kuitenkaan metsästä Ruotsissa, joten miksi minun tulisi olla kiinnostunut ruotsalaisista metsästysvarusteista?

Vaatemallisto on luotu kerrospukeutumista ajatellen. Sitä testataan täällä pohjoisessa, jotta se kestäisi vaikeita olosuhteita niin paikallaan ollessa kuin liikkeessä. Koska mikäli vaate toimii täällä, se toimii missä tahansa. Fjällrävenin metsästysvarusteita käytetään kaikkialla maailmassa aina Uudesta-Seelannista Amerikan keskilänteen, metsästäen niin suurriistaa, vuoristolajeja kuin vesilintuja. Varusteet on kehitelty juuri täällä, missä vaatimukset ovat suuret. Joten tiedät, että niihin voi luottaa.

Miksi ihmiset metsästävät, vaikka voimme käydä supermarketeissa?

Perinteinen vastaus olisi, että metsästys on ollut osa ihmiselämää tuhansien jo vuosien ajan, ja se on osa ruoan hankintaa sekä eloonjäämistä. Monet ihmiset haluavat jatkaa tätä perinnettä. Tänä päivänä kuitenkin olennaisempi vastaus on riistakannan ylläpito sekä kestävä kehitys. Kun tiedät, mistä ruoka tulee ja metsästät vain sen minkä syöt, kasvatat samalla paikallisesti tuotettujen kasvisten ja lihan osuutta ruokavaliossasi ja toimit siten ekologisemmin. Metsästys tarkoittaa myös luonnon syvällisempää arvostusta. Useampi metsästäjä tarkoittaa siten myös useampaa ihmistä, joilla on parempi käsitys maapallon rajallisista luonnonvaroista.