Together we’re better for people, animals and nature

Kestävä tuotanto

Yhdessä voimme toimia paremmin ihmisten, eläinten ja luonnon hyväksi

Me uskomme, että parhaat asiat tehdään yhdessä, yhtenä tiiminä. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaniemme kanssa kaikissa tuotantoketjumme vaiheissa. Tämä tarkoittaa, että lähetämme paljon sähköpostiviestejä, vietämme tunteja puhelimessa ja keskustelemme eri asioista yksityiskohtaisesti kasvotusten. Tämä vie aikaa, mutta on sen arvoista. Olemme muodostaneet vuosikymmeniä kestäneitä kumppanuuksia ja oppineet matkan varrella paljon. Luottamus ja kunnioitus eivät ainoastaan hyödytä meitä ja tavarantoimittajiamme: niiden ansiosta kykenemme myös tekemään parhaita tuotteita juuri sinulle.

Fjällrävenin toimintasäännöstö

Kun meillä on selkeä mielikuva siitä, kuinka haluamme työskennellä ja mitä haluamme saavuttaa, tarvitsemme yhteisen kielen varmistamaan, että kaikki työntekijämme toimivat yhdessä linjassa kohti samaa päämäärää. Tämän vuoksi loimme toimintasäännöstömme.

Tämä asiakirja on perustana sille, kuinka harjoitamme liiketoimintaa, eivätkä siinä esitellyt asiat ole neuvoteltavissa. Se perustuu Fair Labor Associationin työpaikkoja koskevaan toimintasäännöstöön, ja siinä käsitellään ihmisoikeuksia, eläinten hyvinvointia, ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä ja korruption vastaista toimintaa.

Tarjoamme koulutusta ja tukea varmistaaksemme, että tavarantoimittajamme toimivat kaikilta osin toimintasäännöstömme mukaisesti. Me – ja kolmannet osapuolet – valvomme tavarantoimittajiamme ja teemme säännöllisesti vierailuja heidän luokseen, ja jos ongelmia ilmenee, olemme paikalla tukemassa ja laittamassa positiivista muutosta alulle. Uskomme aidosti, että se mikä on parasta tavarantoimittajillemme, on myös parasta meille.


Yhteistyö

Emme toimi eristyksissä muista. Jaamme saman päämäärän monien muiden ulkovaateteollisuuden toimijoiden kanssa. Yhdessä haluamme parantaa työoloja, vähentää ympäristövaikutuksia ja poistaa väärinkäytökset ja korruption. 

Olemme osa Sustainable Apparel Coalitionia (SAC) (http://www.apparelcoalition.org/), koko toimialan laajuista ryhmittymää, johon kuuluu yli 80 johtavaa vaate- ja jalkinealan yritystä sekä kansalaisjärjestöä. Jaamme keskenämme tietoja ja parhaita käytänteitä, jotta teollisuudenalamme ilmasto- ja sosiaalisia vaikutuksia saataisiin vähennettyä.

Vuonna 2013 liityimme Fair Labor Associationiin (FLA) (http://www.fairlabor.org/). Kuten SAC, myös FLA on useista sidosryhmistä koostuva organisaatio, mutta se keskittyy ennen kaikkea työntekijöiden oikeuksien sekä työolojen parantamiseen maailmanlaajuisella tasolla. Sen ansiosta olemme kyenneet parantamaan toimintaamme eettisen hankinnan suhteen eri puolilla maailmaa.

YK:n toimiala sisältää kaikkea ilmastonmuutoksesta ihmisoikeuksiin. Se saa voimansa yhteistyöstä ja rakentuu vakaumukselle, että olemme kaikki samassa veneessä. YK:n Global Compact -aloite, jonka olemme allekirjoittaneet, on yritysten ja Yhdistyneiden kansakuntien välinen kumppanuus. Sen jäsenet ovat sitoutuneet asettamaan toimintansa ja strategiansa samaan linjaan kymmenen maailmanlaajuisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin, työhön, korruption vastaisuuteen ja ympäristöön liittyvän periaatteen kanssa.

Ilmastokompensaatio

Pitkän aikavälin tavoitteemme on vähentää maapalloon kohdistuvia ympäristövaikutuksiamme. Emme kuitenkaan pysty toimimaan täysin ilman päästöjä. Tämän vuoksi ilmastokompensoimme osan tuotteistamme, kuten Eco-Shell-vaatteet, Fjällräven Classic -tapahtumat ja liikematkailun. Kun kompensoimme päästöjämme, tuemme uusiutuvan energian projekteja, jotka ovat YK:n valvomia ja sertifioitu riippumattoman Gold Standard -sertifikaatin mukaisesti, joka varmistaa hiilidioksidipäästöjä vähentävien projektien laadun. Sitä tukevat yli 60 voittoa tavoittelematonta organisaatiota, mukaan lukien Greenpeace International ja WWF International. Tavoitteemme on vähentää CO2-päästöjämme 25 % vuoteen 2020 mennessä ja olla täysin hiilineutraali yritys vuoteen 2025 mennessä.